yvonne.cz

Kategorie zboží: Barevní hrošíci - POLŠTÁŘKY Pánské trenýrky klasické ZÁSTĚRKY PRO MLADÉ HOSPODYŇKY

ŽIVNOSTNÍK ROKU JMK 2006
Také díky Vám jsme získali prestižní ocenění ŽIVNOSTNÍK ROKU JMK 2006

Kontaktujte nás:

Iva Unčovská, majitelka firmy

telefon: +420 516 454 087
fax:        
mobil:    +420 604 810 748

e-mail: yvonne@yvonne.cz
ICQ:
Skype: iva.uncovska

Partnerské weby

Nacházíte se na: Yvonne.cz yvonne.cz Článek Česky Deutsch English Russian

Naše společnost nabízí:

zástěry, haleny, košile

noční košile, pánské trenýrky

barchetové šaty, flanelové košile

yvonne

Červenec 2008 : Boskovické noviny do každé firmy i rodiny

Proměny času – projekt pro seniory 

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v Boskovicích na Sadové ulici přivítal v úterý 24. června řadu významných hostů, kteří se zúčastnili slavnostního zahájení projektu „Proměny času“. Tento projekt si dává za úkol zavedením reminiscenční terapie zkvalitnit péči o klienty – seniory.

Záštitu nad zavedením projektu převzal hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, který se také slavnosti zúčastnil. Mezi další významné hosty patřil starosta města Boskovice Ing. Jaroslav Dohnálek, místostarostka Ing. Jaromíra Vítková, člen RM RNDr. Drahomír Skořepa a mnoho dalších.Slavnost se konala v jídelně Domova, kterou organizátoři nádherně vyzdobili. Po úvodních projevech následoval kulturní program. Klienty Domova a vlastně všechny přítomné potěšili svým vystoupením děti z mateřské školy Lidická, ZŠ a dále TJ Rytmus Blansko, folklórní soubor Velen, studenti ZUŠ Boskovice a Střední pedagogické školy.

Úvodní tématem projektu Proměny času je předmět blízký všem seniorkám – zástěry. Jejich vývoj a proměny od historických až po dnešní – toto téma si vzala na starost žena nejvíce povolaná, paní Iva Unčovská, majitelka krejčovské firmy Yvonne, držitelka mnoha ocenění, například také „Živnostník jihomoravského kraje“. Právě zástěry jsou nosným výrobním programem její firmy; dodává je nejen do českých obchodů, ale také například do Rakouska. Spoustu fotografií a povídání o vývoji nejpoužívanější pracovní garderoby mnoha žen doplnila na závěr kulturního programu módní přehlídka zástěr moderních i historických, barchetových šatů a trenýrek. Tuto přehlídku nacvičili a úspěšně zvládli studentky a studenti ze Střední pedagogické školy. Celá akce byla laděna do velice pohodové atmosféry, líbila se všem přítomným, ale především rozzářila úsměvy na tvářích těch, kterým byla určena – babičkám a dědečkům, klientům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.

Za realizací projektu stojí, kromě jiných, především vedoucí sociálně zdravotního úseku Miroslava Čopáková. Položil jsem jí v této souvislosti otázku:

Paní Čopáková, povězte prosím čtenářům Boskovických novin něco více o cílech toho projektu.

Každý člověk jakkoliv postižený, je schopen v každé situaci vnímat alespoň některým ze svých smyslů. Toto jsme si již  uvědomili a ověřili v metodě bazální stimulace, která funguje na bázi doteků, stimulů a hlavně individuálního přístupu. Na to klademe v našem zařízení co největší důraz a pomáhá nám to ve stanovování osobních individuálních cílů našich klientů..

Rozhodli jsme se naši péči rozšířit o další metodu a to je reminiscenční therapie, která využívá vzpomínek, které jsou pro člověka hodnotné a důležité. Je vhodná pro zdravé seniory, kde má preventivní a aktivizační význam, ale zejména  je důležitá pro klienty s demencí, které často trpí poruchami paměti, ale velice dobře si vybavují události již dávno minulé. Používají se rozhovory, pozorování, fotografie, knihy, staré předněty, filmy a podobně.

Reminiscenční terapie je založena na tom, že lidský mozek  stále pracuje a nejlépe reaguje na známé podněty, které má uloženy v dlouhodobé paměti. A na tom je založena celá metoda.

Starší lidé se v moderní době často cítí ztraceni a nepochopeni. Setkávají se s novými věcmi, které obtížně chápou. Při změně prostředí, ve kterém se senior celý život pohyboval, se vytrácí návaznost na vzpomínky z vlastního života.

Cílem tohoto projektu je přiblížit všechny generace k sobě navzájem, podpořit příjemný prožitek, uvolnění a připomenutí  si společných kořenů.

Pro naše klienty, kteří trpí demencí by bylo naším přáním vytvořit vzpomínkové kufříky . Obsah kufříků by měl klientovi dávat odpovědi na důležité otázky: kým jsem byl, jak jsem žil a jak chci žít. Výhodou těchto  kufříků je možnost ho kdykoliv zavřít nebo ho nechat otevřený.

  ....více o možnostech a uplatnění této terapie, o tom, jak projekt vznikl, cokoliv budete chtít prezentovat... Jaké máte další plány? Jaké bude pokračování tohoto projektu?

Překvapil nás veliký zájem široké veřejnosti a proto bych vzpomenula rodící se další moduly : Květiny v proměnách času

Pivovarnictví v proměnách času

Stravování v proměnách času

Malování v proměnách času

Řemesla v proměnách času.

Na projektu se spolupodílí široká veřejnost a hlavně firmy, které pracují pod značkou Moravský kras – regionální produkt.

  

...jen stručně o dalších tématech...

 Děkuji za informace.

Petr Hanáček

  

Yvonne.cz, 2007 Domov | Móda | Doprava | Ubytování | Nábytek | Zdraví
Prohlášení o přístupnosti | Odkazy | Obchodní podmínky

papučeSpolek moravský krasvirtuální tržiště blog.idnes.cz