yvonne.cz

Kategorie zboží: ČERVENÉ TRENKY Barevní hrošíci - POLŠTÁŘKY Pánské trenýrky klasické ZÁSTĚRKY PRO MLADÉ HOSPODYŇKY

ŽIVNOSTNÍK ROKU JMK 2006
Také díky Vám jsme získali prestižní ocenění ŽIVNOSTNÍK ROKU JMK 2006

Kontaktujte nás:

Iva Unčovská, majitelka firmy

telefon: +420 516 454 087
fax:        
mobil:    +420 604 810 748

e-mail: yvonne@yvonne.cz
ICQ:
Skype: iva.uncovska

Partnerské weby

Nacházíte se na: Yvonne.cz yvonne.cz Článek Česky Deutsch English Russian

Naše společnost nabízí:

zástěry, haleny, košile

noční košile, pánské trenýrky

barchetové šaty, flanelové košile

yvonne

Lidové kroje v České republice

Lidové kroje představují významný článek české lidové kultury. Na území Čech, Moravy a Slezska se v průběhu historie vytvořila široká paleta krojových typů. jejich rozdílnost je dána nejen obecnými činiteli - stavem a věkem nositele, užitím oblečení pro různé životní příležitostmi, růzností krajiny a způsobu života v ní. Důležitou roli hrála i specifická poloha dnešní České republiky, ležící uprostřed Evropy, kde se odedávna křižují kulturní vlivy, proudící ze západu a východu, severu i jihu Evropy. Úrodná česká kotlina, moravské úvaly a roviny kolem velkých řek bylyod konce 18.století příhodnou krajinou pro rozkvět lidové kultury a s ní i oděvu. Lidoví řemeslníci  - tkalci, vyšívačky, krajkářky, švadleny a krejčí, obuvníci, dovedli mistrovsky kloubit dobové prvky s tradičním vkusem a potřebami venkovanů. Lidové kroje se na českém území vyznačují řadou společnýcha místních znaků. Mezi ty unikátní patří bohaté využívání tradiční výšivky na oděvech žen i mužu. Zajímavé a z hlediska soudobé estetiky přitažlivé, jsou i kroje z oblastí v minulosti méně rozvinutých, především horských krajů na západě a východě republiky , které nesou četné znaky oděvů Evropanů minulých staletí, využívajípřírodních materiálů a prostých střihů s výrazným akcentem užitnosti. Podobné hodnoty nacházíme i  obecněji užívaného oděvu do práce a na všední den. Všechny tyto okolnosti vytvářejívelký okruh krojových typů, často od sebe velmi odlišných a jen zdánlivě nesouvisejících.

 

Lidové kroje se na území České republiky již řadu generacínenosí. V Čechách se přestávaly běžně užívat již v polovině 19.století a postupně se staly oděvní historií. Jen v jedné malé oblasti západních Čech, na Chodsku, se udržely zhruba do poloviny 20.století a jejich pozůstky zde můžeme vidět dodnes. Podobná situace se vývojem ustálila na jihovýchodě republiky, na moravském Slovácku, bohatství typůkrojů a jejich dlouhodobé užívání často chápáno za významné krojové zázemí celého státu.

 

Přesto, že z běžného života kroje prakticky vymizely, zůstala řada zvykoslovných i kulturních příležitostí, kdy se tradiční kroje stále využívají, především pro četné folklorní aktivity. Kroje jsou rověž významným tématem sběratelským a v tradičních oblastech je dosud množství původních krojů v ajetku rodin. Čas od času pak při místní slavnosti zazáří původn ustrojení se vším, co k takovému tradičnímu úboru patří - množství navrstvených sukní dává kroji košatou silueu, uplatní sedovednost vázání, řasení a tvarování , které spolu s patřičným chováním lidí v tomto ustrojeí vytváří specifický kulturní celek. Národopisné oddělení Národního muzea vlastní  největší fond lidových krojů z České republiky. pro poznání zákonitostí lidového kroje, jeho variabilnosti a krajových specifik v oblečení se po řadu let konají výzkumy v terénu, rekonstruuje se původní styl oblečení a hledají se příhodné formy prezentace tohoto kulturního fenoménu. Jedním z výsledků těchto tendencí jsou fotografie krojů, pořízené ve spolupráci s fotografem Jakubem Langhammerem v poslednícm desetiletí 20.století, z různých  krajů a oblastí Čech a Moravy, které ve výběru předkládáme  v našem souboru.

 

PhDr. Jitka Langhammerová

 Foto: Jakub LanghammerYvonne.cz, 2007 Domov | Móda | Doprava | Ubytování | Nábytek | Zdraví
Prohlášení o přístupnosti | Odkazy | Obchodní podmínky

papučeSpolek moravský krasvirtuální tržiště blog.idnes.cz