Skok do kategorie:

- zvolte kategorii zboží -

yvonne.cz

Kategorie zboží:

ŽIVNOSTNÍK ROKU JMK 2006
Také díky Vám jsme získali prestižní ocenění ŽIVNOSTNÍK ROKU JMK 2006

Kontaktujte nás:

Iva Unčovská, majitelka firmy

telefon: +420 516 454 087
fax:        
mobil:    +420 604 810 748

e-mail: iva.uncovska@seznam.cz
ICQ: Instagram: yvonne_krejcovství Facebook Iva Unčovská nebo Yvonne krejčovská firma Chrudichromy
Skype:

Partnerské weby

  Nacházíte se na: Yvonne.cz yvonne.cz Článek Česky Deutsch English Russian

  Naše společnost nabízí:

  zástěry, haleny, košile

  noční košile, pánské trenýrky

  barchetové šaty, flanelové košile

  yvonne

  Místní akční skupina Moravský kras

  Moravský kras je pro většinu z nás spojený pouze s jeskyněmi. Ale část jeho charakteru nesou i výrobky pocházející z něho - duši řemeslníků, kteří jej vytvořili, nebo zdraví a krásu přírody, ze které pocházejí. Značení výrobků které garantuje jejich původ v určitém regionu, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců a zároveň posílit pocit sounáležitosti s regionem u jeho obyvatel. V dnešní době globalizace a anonymní masové produkce je zákazníky stále více oceňována jedinečnost výrobků spojená s původem v konkretním regionu a s osobním přístupem řemeslníků nebo zemědělců ke každému jednotlivému produktu.

  Značka znamená pro výrobce i prodejce efektivní formu reklamy a propagace, která otevírá nové možnosti odbytu - jak v regionu, tak i mimo něj/ i v zahraničí, kde jsou značené výrobky velmi ceněny/.

  Značka je zaměřena na dvě skupiny spotřebitelů:

   - turisté a návštěvníci regionu / tuzemští i zahraniční/ - kteří si chtějí " vychutnat " region ve všech jeho podobách, např.  odvézt si suvenýr, který pochází opravdu odsud, je kvalitní a nepoškozuje životní prostředí,

  - místní obyvatelé - kteří jsou hrdí na výrobky pocházející z jejich domova a nákupem chtějí podpořit "své" místní výrobce.

   

  Značení regionálních produktů nenahrazuje žádné dosud zavedené certifikáty/ např.kvality, ekologické šetrnosti/, jeho hlavním smyslem je zdůraznění a garance původu výrobků v určitém regionu. V našem případě je to turistický region Moravský kras a okolí/ Blanensko, Boskovicko, Tišnovsko a prostějovská a vyškovská část Drahanské vrchoviny/.

  Pro označení  je užívaná speciální značka - logo, složené z textové a grafické části. Grafická část je tvořena stylizovanou kapkou vody a textová část textem Moravský kras regionální produkt.

  Vlastníkem značky je MAS Moravský kras o.s. Značka je zapsaná do rejstříku ochranných známek vedených Úřadem průmyslového vlastnictví pod č.293919.

  Značka je udělována prostřednictvím vystavení Certifikátu pro určitý výrobek nebo skupinu výrobků. Certifikát může získat výrobek, který splňuje předem stanovené podmínky, tzv.certifikační kritéria.

  Kritéria se týkají samotného výrobku, nebo skupiny výrobků, základními podmínkami jsou:

  -místní původ

  - kvalita

  -šetrnost k životnímu prostředí

  - tzv.jedinečnost výrobku vyplývající z jeho původu v regionu, tuto podmínku lze splnit různými způsoby, nap.užitím tradiční technologie výroby nebo místních surovin, ruční výrobou nebo jinými vyjímečnými vlastnostmi výrobku.

   

  pro propagaci značky připravuje MAS Moravský kras o.s. tiskoviny jako letáky/ i v anglické a německé verzi/, katalogy značených výrobků, informativní kartičky pro distribuci při prodeji značených výrobků, plakáty a samolepky pro označení prodejních míst.

  další formou propagace jsou články v místním tisku a prezentace v dalších médiích/regionální rozhlas a televize/. Značka je propagována na společných akcích výrobců - např. na jarmarcích a poutích, kterých se výrobci mohou účastnit se společnými / speciálně označenými/ stánky, k dispozici jsou také stojany  - poutače mezi stánky, s plakátemhlásajícím prodej značených výrobků.

  Důležitou formou propagace jsou webové stránky projektu/ www.domaci-vyrobky.cz , a www.spolekmoravskykras.cz/, obsahující podrobné informace určené jak zákazníkům, tak výrobcům a dalším možným partnerům v regionu.

  Výrobky jsou společně propagovány a prezentovány prostřednictvím i na různých národních i mezinárodních akcích, např, na veletrzích cestovního ruchu/ jako Holiday World nebo RegionTour/, na národních trzích/ v roce 2005 měli certifikovaní výrobci možnost prodávat své výrobky na vánočních trzích na Staroměstském  náměstí v Praze/ na mezinárodních seminářích a konferencích / v Bruselu, v Benátkách, Wroclavi, na velvyslanectví USA .../.

  Další výhodou zapojení do systému regionálního značení je také navázání spolupráce výrobců a společné akce, např.účast na místních jarmarcích a trzích, příprava vlastních jarmarků, vytvoření společných dárkových balení místních produktů, atd./záleží na fantazii a aktivitě výrobců/. Dále spolupráce s dalšími subjekty v regionu/obce, ochrana přírody, firmy.../ při šíření informací o značce / umisťování loga nebo informací na webové stránky, do propagačních materiálů apod./ a při získávání finanční podpory z různých zdrojů atd.

   

               Ing.Jozef Jančo

  manažer MAS Moravský kras o.s.

                679 13 Sloup 221

                tel: 739 042 933

          e-mail: masmk@seznam.cz

         www.spolekmoravskykras.cz

   

  

  Yvonne.cz, 2007
  Prohlášení o přístupnosti | Odkazy | Obchodní podmínky

  papučeSpolek moravský krasvirtuální tržiště blog.idnes.cz