Předchozí

Významné události

Další

Certifikát č.98-0091 z Textilního zkušebního ústavu na výrobek: Pracovní zástěry. V Brně dne 13.10.1998. Certifikát je nepovinný.