Předchozí

Významné události

Další

Dne 27.března jsme získali Ocenění Moravský kras - regionální produkt na naše výrobky. Barchetové šaty a Klasické šlové zástěry. Tato značka nás opravňuje označovat certifikovaný výrobek ochrannou známkou "Moravský kras - regionální produkt".