Veletrhy, výstavy, trhy , a akce pořádané MAS Moravský kras - regionální produkt

Další

Společně s paní Lívií Klausovou a paní Helenou Synkovou